Bölüm Tanıtımı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir? (Video)

Metalurji ve malzeme mühendisliği, insanlığın ihtiyaç duyduğu, geleceğe dönük mühendislik malzemelerinin, çevresel sorumlulukların da göz önünde tutulduğu üretim yöntemleriyle üretilmesi ve geliştirilmesi, ancak "teknolojik-ekonomik-ekolojik" denge bileşenlerinin her birinin zorunluluk arz ettiği mühendislikler arası bir misyon ve strateji odaklı bir çalışma süreciyle mümkün olabilmektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği günümüzde kimya, makine, inşaat, uzay-uçak, elektrik-elektronik, çevre ve tıp alanlarına yayılmış çok disiplinli bir bilim ve teknoloji dalı olarak gelişmesini sürdürmekte ve verimlilik, enerji ve hammadde üçlüsü ile uyum içinde olan üretim süreçlerinin sektöre kazandırılmasında önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda Metalurji ve Malzeme Mühendisliğindeki gelişmeler, genel olarak Metalurjik proseslerin optimizasyonu, nümerik simülasyon ve modelleme üzerine yoğunlaşırken, çevresel Metalurji uygulamalarında da, çevre kirliliğine yol açmayacak nitelikte atılabilir atık üretmek, de-metalize edilmiş (metal iyonlarından arındırılmış) çözeltiyi kullanılabilir su halinde sisteme geri döndürme şeklinde atık su de-metalizasyonu, ikincil kaynakların yeniden değerlendirilmesine yönelik reaktör ve proseslerin tasarımı (ve geliştirilmesi) gibi konular önde gelmektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, hammadelerden başlayarak, metal, seramik ve polimer esaslı malzemelerin üretilmesini; üretilen malzemelerin özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki ihtiyaçlara uygun hale getirilmesini konu alan bir mühendislik dalıdır. Havacılık başta olmak üzere, savunma sanayii, ağır sanayii, kimya sanayii, enerji, haberleşme, taşıma ve diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu üstün performanslı ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi, ilerleyen teknoloji ve günümüzdeki pazar şartlarının kaçınılmaz gereğidir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bu tür ihtiyaçlara cevap verebilen üstün malzemeleri geliştirmiş ve ilerleyen teknoloji ile birlikte daha üstün olanları geliştirmeyi hedeflemektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerini tercih edecek adaylarda şu özellikler olmalıdır;

• Yeni teknolojilere karşı ilgi duymak.

• Karmaşık problemlerle uğraşmayı sevmek.

• Yeni ortamlara, değişime ve sıkı çalışma temposuna uyum sağlamak,

• El becerilerine hakim olmak, üretken olmak,

• Öğrendiğini uygulama becerisine sahip olmak.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde kazanılan beceri ve davranışlar;

• Analitik düşünme yeteneğini

• Mühendislik yaklaşımını

• Matematiksel ifade yeteneğini

• Araştırma ve öğrenme yeteneğini

• Öğrenmeyi öğrenme yeteneğini

• Yazılım projesini geliştirme yeteneğine sahip olması

• Takım çalışması ve yönetim tekniklerine uyumlu olması

• Etkili iletişim tekniklerini kullanabilmesi

• Yazılı ifade kabiliyetini geliştirmesi

• Profesyonel davranış ve etik değerlere sahip olmayı öğretir.

Amacımız

Matematik, fizik, kimya, fizikokimya ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapıya sahip ve bunları alanında kullanabilen mezunlar yetiştirmek,

Modern mühendislik uygulamaları için gerekli teknikler ve donanımlar konusunda bilgi sahibi ve bu bilgileri tasarım, uygulama ve iletişim alanında etkili kullanabilen mezunlar yetiştirmek,

Metalurjik üretim yöntem parametreleri arasındaki ilişkiler ile tanımlı/tanımsız malzemelerin yapı-özellik-işleme-performans ilişkilerini standart veya tasarlayacağı deneysel yöntemlerle karakterize etme ve sonuçları yorumlama yeteneğine sahip mezunlar yetiştirmek,

Metalurji ve malzeme bilimi ve mühendisliğindeki temel kavramları bilen ve her türlü malzemeyi yapı-özellik-işleme-performans ilişkileri çerçevesinde değerlendirebilen mezunlar yetiştirmek,

Metal ve metal dışı mühendislik malzemelerinin doğal ve ikincil kaynaklardan üretilmesine, şekillendirilmesine, işlenmesine, korunmasına ve yüzey işlemlerine yönelik yöntem ve teknolojileri derinlemesine bilen ve bunların uygulanmasına ve geliştirilmesine katkı verebilecek mezunlar yetiştirmek,

Mühendislik problemlerini tanımlayabilen, çözüme uygun malzeme, sistem, ürün ve yöntem seçebilen, tasarlayabilen ve bunları kaynakların ve doğanın korunması ve kaliteli üretim öngörüsü ile ekonomik temelleri olan projelere dönüştürebilecek mezunlar yetiştirmek,

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci oluşmuş, çağdaş ve toplumsal gelişmeleri takip eden, yorumlayan, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, takım çalışmasına yatkın ve sürekli öğrenme gereğini algılamış mezunlar yetiştirmektir.

İş imkanları

•Demir-Çelik Sanayi

•Demir-Dışı Metal Üretim Sanayii (bakır, alüminyum, vb)

•Cam, Seramik ve Refrakter Sanayi

•Demir, Çelik ve diğer Metallerin Döküm Sanayi

•Savunma Sanayi

•Makine İmalat Sanayi

•Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi

•Uçak ve Gemi İmalat Sanayi

•Kaynak Malzemeleri Üretimi Sanayi

•Metal Şekillendirme ve İşleme Sanayi

•Yüzey İşlemleri ve Kaplama Sanayi

•Elektrik-Elektronik Malzeme Sanayi

•Beyaz Eşya Sanayi

•Manyetik Malzeme Üretim Sanayi

•Biyomedikal Malzeme Üretim Sanayi

•Enerji Sektörü

•Plastik Teknolojisi

•Kalite Kontrol ve Gözetim Şirketleri

•Tüm Sektörlerde Kalite Departmanları

•Ar-Ge Şirketleri ve Üniversiteleri kapsar.