Misyon - Vizyon

Misyon

Üniversitemiz Gazi’nin adını taşımanın onuruyla; evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim ve bilimsel kültürü oluşturmak ve meslekî açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı uygulama becerisi yüksek, girişimci metalurji ve malzeme mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon

Bu misyonu gerçekleştirmek için Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği;

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programı olmayı,

Ülkemizin metalurji ve malzeme alanındaki sorunlarını çözmeye yönelik çalışmaların odağı olan,

Üniversite/sanayi/toplum işbirliğini sağlamada öncü,

Evrensel değerler oluşturan, kalite düzeyine yoğunlaşmış, sürekli gelişen bir bölüm olmaktır.

 

 

background image