YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü