Duyurular

Staj yapacak öğrencilerimizden istenilen belgelerin teslim tarihi 14/06/2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Aşağıda listenilen 5 belge önceki yapılan duyuruda belirtildiği gibi merihhirpa@gazi.edu.tr adresine mail yoluyla gönderilecektir.

Gönderilecek Belgeler:

  1. Form-1
  2. Form-4
  3. Müstehaklık Belgesi (e-devlet üzerinden alınacak)
  4. Nüfus Cüzdanı /TC Kimlik Kartı Fotokopisi
  5. Rıza Beyanı    

RIZA BEYANI FORMU

Dikkat edilecek hususlar;

1-Belgeler sadece mail yoluyla teslim edilecektir. Elden belge teslimi yapılması söz konusu değildir.

2-Form-1’ de istenilen sigorta sicil numarası, aile sıra numarası v.b. tarafınızca bilinmeyen bilgiler ilk etapta boş bırakılabilir.( Sicil Numarası ya da SSK sicil numaralarınızı daha sonra size göndereceğimiz sigorta belgelerinizden öğrenebileceksiniz)

3-GSS prim borcundan dolayı E-Devlet üzerinden müstehaklık belgesini alamayan öğrencilerimizin bulundukları il ve ilçelerdeki SSK merkezlerine giderek belgelerini almaları gerekmektedir. Bazen öğrencilik durumu SSK sisteminde işli olmadığından dolayı müstehaklık belgesini alamayan öğrencilerimiz olmaktadır. Bu durumda olan öğrencilerimizin, öğrenci belgeleri ile birlikte il ve ilçelerdeki SSK merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.  

4-Ailesinden sağlık hizmeti alanlar ya da kendi çalışmasından dolayı sigortası bulunan öğrencilerimiz Form-4’ de 1. kutucuğu, GSS borcu ya da diğer nedenlerden dolayı ailesinden sağlık hizmeti alamayanlar 2. kutucuğu işaretleyeceklerdir.

5-İstenilen belgelerde bilinmeyen bilgiler dışında kesinlikle boş yer bırakılmayacaktır. Form-1’ in resimsiz gönderilmesi durumunda formlar dikkate alınmayacaktır.

6-Belgeler tarafımıza gönderildikten sonra staj başlama ve bitiş tarihlerinde kesinlikle değişiklik yapılmamalıdır. İşyeri kaynaklı ya da diğer sebeplerden dolayı böyle bir ihtiyaç duyulması durumunda, kesinlikle sigorta başlangıcınız yapılmadan önce Arş. Gör. Ahmet Merih HIRPA’ ya mail ya da telefon yolu ile bilgi verilmelidir.

7-Belgeler bilgisayar ya da el yazısı ile doldurulabilir. Doldurulan belgeler Doc., Pdf, Png, JPEG formatlarında mail atılabilir.