Staj

 

Bu sayfanın İçerikleri

1. Staj Başvurusu ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Staj Esasları
2. Staj İçin Tavsiye Edilen Firmalar
3. Staj Belgeleri
4. Fakülte Staj Yönergesi

1) Staj Başvurusu ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Staj Esasları

İkinci yarıyıl  (Birinci sınıf sonu) tamamladıktan sonraki yaz dönemlerinde öğrencilerimiz stajlarına başlayabilirler. Staj toplam süresi 72 iş günüdür. Stajlar Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır. Ayrıca aşağıda belirtilen Bölüm staj esasları da dikkate alınmalıdır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Staj Esasları

1. Staj yapacak öğrenciler, staj yapacakları yer ile ilgili aşağıda listelenmiş olan iş alanlarından birinden staja kabul yazısı alıp Staj Komisyonundan onay almaları gerekmektedir.

2. Öğrenciler stajlarını kamu veya özel sektöre ait fabrika veya işyerlerinde yapabilirler.

3. Staj yapılacak işyerinin faaliyet alanı Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili olmalıdır.

4. Staj yapılırken staj sonuna kadar aynı birimde çalışmak yerine, ayrı imalat birimlerinde ve varsa proje veya tasarım bürosunda da çalışılmalıdır.

5. Staj için tavsiye edilen firmaların dışında bir kurum/kuruluşta staj yapılacak ise bu işyerinde en az bir Metalurji/Malzeme Mühendisi istihdam edilmesi şartı ile Makine Mühendisi ve/veya İmalat Mühendisi de bulunabilir.

6. Stajlar GÜZ veya BAHAR final sınavlarını takip eden zaman dilimlerinde (Yaz veya Dönem arası) yapılabilir.

7. Her staj sonunda bir rapor hazırlanacaktır. Rapor yazıcıdan çıktı alınarak ayrı bir dosyada sunulacak ve bir CD’ ye kaydedilerek dosyaya eklenecektir. Hazırlanacak olan staj raporunu yazarken aşağıda belirtilen esaslar uygulanmalıdır:

a) Stajda yapılan işlerin teknik resimleri teknik resim kurallarına uygun olarak, bir CAD programı kullanılarak yada klasik yöntemle antetli A4 veya A3 sayfalara çizilecektir.

b) Yapılan işler veya çalışmaların her sayfası işyerinin stajdan sorumlu yetkilisine kaşe ettirilmeli ve imzalatılmalıdır.

c) Hazırlanacak olan rapor aşağıdaki hususları kapsamalıdır:

I. Staj raporu kapağı,

II. Staj yapılan işyeri hakkında genel bilgiler:

  • · İşyerinin adı ve adresi,
  • · İşyerinin yönetim organizasyon şeması,
  • · Çalışan eleman sayısı,
  • · İşyerinin faaliyet alanı, ne tür işler yaptığı,
  • · İşyerinin kısa tarihçesi.

III. Giriş: Bu bölümde stajın konusu, çalışılan birimler gibi konularda kısa bilgi verilir.

IV. Her staj için bir uygulama zaman çizelgesi hazırlanır. Bu çizelgede hangi gün, hangi birimlerde, ne tür işlerin yapıldığı belirtilir.

V. Stajda Yapılan İşlemler: Bu bölümde işyerinde staj başlangıcından bitimine kadar tarih verilerek yapılan işler ayrıntılı olarak anlatılır.

VI. Sonuç: Bu bölümde stajda edinilen bilgi, beceriler ve kazanımlar özetlenir

VII. Ekler: İstenirse bazı bilgi, çizelge veya teknik resimler ekte sunulabilir.

Staja Başlamadan Önce Yapılması Gereken İşlemler (Staja Başlama Aşamaları)

Aşama 1 - Aşağıda “Staj İçin Tavsiye Edilen Firmalar” bölümünden belirlenecek bir firma ile (bu firmalarda Metalurji-Malzeme Mühendisi şartı aranmaz) ya da yukarıda “Staj Esasları” kısmında açıklanan şartları sağlayan ve en az bir Metalurji-Malzeme Mühendisinin istihdam edildiği kurum/kuruluş ile yazışarak Aşama-2’de belirtilen bilgileri içeren staja kabul yazısı temin edilir.

Aşama 2- Öğrenci staja başlamadan önce ara dönem stajı için, Aralık ayı başına kadar veya yaz dönemi stajı içinMayıs ayı başına kadar staj yapacağı kuruma/kuruluşa bir dilekçe ile başvurarak staj yapabileceğine dair;

- Öğrencinin adı soyadı,

- Numarası,

- Staja başlama ve stajı bitirme tarihleri

- Staj süresini açıkça belirtir,

Firma antetli veya kaşeli staja kabul yazısını alır. Bu yazı ile birlikte bölüm staj komisyonuna staj yerinin uygunluğunu sorgulatır. Bölüm staj komisyonu tarafından öğrencinin staj yapmak istediği kurum/kuruluş uygun bulunduğu takdirde;

Aşama 3- Kitap Satış ve Fotokopi Merkezinden temin edilebilecek matbu staj dosyası alınarak fotoğraflar yapıştırılır ve staj yapılacak kurum/kuruluşun açık adı (tavsiye edilen firmalardan ise firma kodu parantez içinde belirtilir) ve ilgili yerler doldurulur. Ara dönem stajı için Aralık ayının ilk haftası içinde, yaz dönemi stajı için ise Mayıs ayının ilk haftası içinde staj komisyon başkanına onay için dosyasını teslim eder.

Aşama 4- Staj Komisyon Başkanı ve Bölüm Başkanı tarafından onaylanmış staj dosyası ile birlikte Fakültenin ilgili birimlerince düzenlenen sigorta işlemlerini yaptırmak üzere aşağıda belirtilen gerekli belgeleri;

- Staj yapılacak tarih aralığının yazılı olduğu Firmanın Staja Kabul Yazısı,

- Ön yüzüne ikametgâh adresi ve cep telefonu numarası yazılı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

- 2 adet vesikalık resim,

- SGK'dan ya da PTT'den 1 TL karşılığı alınacak şifre ile E-Devlet'ten temin edilecek Müstehaklık Belgesi, Onaylı Staj Dosyası,

temin edilerek ilgili birimde sigorta işlemlerini yaptırır. Öğrenci, ilgili kurum/kuruluştan daha önceden temin ettiği staj yapabileceğine dair yazı, bölümce onaylı staj dosyası ve sigorta poliçesiyle birlikte staj yerinde stajına başlar.

Aşama 5- Staj bitiminde endüstri staj defteri kurum yetkilisi tarafından eksiksiz olarak doldurulup onaylanmalı, staj defterinin 3. sayfasının kapalı bir zarf içerisinde olmak üzere staj yapan öğrenci veya posta yoluyla bölüm staj komisyon başkanlığına dönüşü sağlanmalıdır. Staj yapan öğrenci staj defteri dışında staj süresince yapmış olduğu her türlü faaliyeti gösterir (resim, fotoğraf, tablo, grafik ve yazılı metinden oluşan dokümanları) içeren endüstri staj dosyasını  hazırlar. Staj dosyasında bulunan bütün dokümanların ilgili firma yetkilisi tarafından kaşe vurulup imzalanması gerekmektedir.

Aşama 6- Kurum/Kuruluşlarda stajlarını tamamlayan öğrencilerden Ara dönem stajı yapanlar Şubat ayının son haftası içinde,  yaz dönemi stajı yapanlar ise Eylül ayının son haftası içinde staj dosyalarını bölüm staj komisyonu başkanına teslim ederler.

2) Staj İçin Tavsiye Edilen Firmalar

NOT: Aşağıda belirtilen firmalar, endüstri stajı başvurusu için önerilen firmalardır. Staj yapılabilecek alanlar hakkında genel bilgi edinmek amacıyla konulmuştur. Yıldızla yapılan derecelendirmenin seçimde dikkate alınması tavsiye edilir. Staj yapılmak istenen farklı illerde benzer faaliyetlerde bulunan firmalar da staj yeri olarak değerlendirilebilir.

Genel Staj Alanları ve Firma Tanımları

ü Demir Çelik Fabrikaları (İskenderun, Ereğli, Karabük vb.)

ü Döküm Fabrikaları

ü Traktör ve Otomobil Fabrikaları

ü Kamyon ve Otobüs Fabrikaları

ü Gemi Makineleri Fabrikaları

ü Tersaneler

ü Lokomotif ve Demiryolu Araçları Fabrikaları

ü Metal Ekstrüzyon Fabrikaları

ü Metal Dövme Fabrikaları

ü Hadde Fabrikaları

ü Isıl İşlem Fabrikaları

ü Mekanik Test ve Kalite Kontrol Laboratuarları Bulunan işletmeler

ü Toz Metal Sektörü (Toz Üretimi, Toz Metal Parça üretimi)

ü Endüstriyel Standart Testlerin Yapıldığı Akredite Laboratuarlar (Örnek: TSE, TURKAK) … vb.

DEMİR ÇELİK FABRİKALARI (DÇF)

No

Şirket

FİRMA KODU

1

İSKENDERUN DEMİR ÇELİK

Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı No:1 İskenderun, Hatay

Tel: +90-326 758 40 40

DÇF-1

2

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

Uzunkum No:7 ,67330 Kdz. Ereğli, Zonguldak

Tel: +90-372 323 25 00

DÇF-2

3

KARABÜK DEMİR ÇELİK

Kardemir A.Ş. 78170 Karabük

Tel:+90-370 418 20 01

Faks:+90-370 419 10 49

DÇF-3

4

ASİL ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Gemiç Köyü Mevkii 16800 Orhangazi, Bursa

Tel:+90-224 280 61 00

Faks:+90-224 280 62 00

DÇF-4

5

ASSAB-KORKMAZ ÇELİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Dudullu O.S.B. 2. Cad. No:26 Y.Dudullu, Yusufpaşa, Ümraniye, İstanbul

Tel: +90-216 420 19 26

DÇF-5

6

ÇELBOR ÇELİK ÇEKME BORU SAN. TİC. A.Ş.

Kayseri Yolu Üzeri 7. Km. Merkez, Kırıkkale

Tel: +90-318 225 43 46

DÇF-6

7

ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Nemrut Sanayi Bölgesi Yeni Foça Yolu 2. Km. Aliağa, İzmir

Tel: + 90-232 625 11 54

DÇF-7

8

TÜRK TRAKTÖR

Güvercin Yolu No:111-112 ,06560 Gazi, Ankara

Tel:+90-312 233 33 33

DÇF-8

9

İÇDAŞ DEMİR ÇELİK TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Küçükçekmece, İstanbul

Tel:+90-212 485 49 05

DÇF-9

10

ÇOLAKOĞLU METALURJİ

Dilovası O.S.B. Göksu Cad. 1. Kısım No:6 ,41455 Dilovası, Kocaeli

Tel:+90-262 676 75 00

DÇF-10

SICAK PLASTİK DEFORMASYON (SCPD)

No

Şirket

FİRMA KODU

 

EKSTRÜZYON FİRMALARI

 

1

MOR ALÜMİNYUM**

1. Organize Sanayi Bölgesi Karamanlılar Cad. No:13 06930 Sincan, Ankara

Tel:+90-312 267 50 61

SCPD-1

2

ARSLAN ALÜMİNYUM****

1. Organize Sanayi Bölgesi 11030 Bilecik

Tel: +90-228 216 02 21

SCPD-2

3

MESAN ALÜMİNYUM****

İstasyon Mah. Atatürk Sanayi Bölgesi Turgut Reis Cad. 322. Sok. No:3 Hadımköy-Çatalca, İstanbul

Tel: +90-212 771 26 34

Faks: +90-212 771 41 11

SCPD-3

4

FENİŞ ALÜMİNYUM****

Beylikbağı Mah. İstanbul Cad. No:21   41420  Çayırova-Gebze, Kocaeli

Tel:+90-262 744 19 87

Faks:+90-262 744 45 44

SCPD-4

5

ALTİM ALÜMİNYUM**

O.S.B. Gazneliler Cad. No:2/B Sincan,Ankara

Tel:+90-312 267 43 26

SCPD-5

 

SICAK HADDE FİRMALARI

 

6

YEŞİLYURT DEMİRÇELİK****

Organize Sanayi Bölgesi Samsun

Tel:+90-362 266 61 60

SCPD-6

7

EMAS DEMİR ÇELİK SAN.***

Hürriyet Caddesi No: 31 Karabük

Tel: +90 370 424 36 00

SCPD-7

8

HADDE METAL**

Organize Sanayi Bölgesi Sakarya Cad. no:9 Samsun

Tel:+90-362 238 19 40

SCPD-8

 

SICAK DÖVME FİRMALARI

 

9

PARSAN MAKİNA SANAYİ****

Kemiklidere Mevkii PK: 3 Güzelyalı Köyü 34903 Pendik, İstanbul

Tel: +90-216 493 12 66

SCPD-9

10

HEMA ENDÜSTRİ (DİŞLİ)***

Organize Sanayi Bölgesi 59501 Çerkezköy, Tekirdağ

Tel: +90-282 758 10 40

Faks: +90-282 758 10 71

SCPD-10

11

ORS RULMAN****

Polatlı Yolu 65. Km. Polatlı, Ankara

Tel:+90-312 648 00 10

SCPD-11

12

ARAN SICAK DÖVME***

Vefa Poyraz Cad. Çelik Sok. No:7 Habipler-Esenler, İstanbul

Tel:+90-212 595 02 92

SCPD-12

13

ÇELİK DÖVME****

Cebeci Köyü 2803. Sokak No:12 Sultançiftliği-Gaziosmanpaşa, İstanbul

Tel: +90-212 594 27 90

SCPD-13

14

ÖZER SICAK DÖVME****

Sultançiftliği 2.Cebeci Yolu 2580.Sokak No:3 Gaziosmanpaşa, İstanbul

Tel: +90-212 594 23 12

SCPD-14

15

FSM ÇELİK DÖVME****

Anadolu Mah. Mimar Sinan Cad. 252 Sok. No:2 Arnavutköy, İstanbul

Tel: +90-212 595 10 53

SCPD-15

16

KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK A.Ş.*****

Organize Sanayi Bölgesi Çayırova, Kocaeli

Tel:+90-262 678 86 00

SCPD-16

 

ISIL İŞLEM FİRMALARI

 

17

RE-AL ISIL İŞLEM**

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Arı Sanayi Sitesi 704.Sok. No:3 (PTT Karşısı) İvedik, ANKARA

Tel:+90-312 354 19 34

SCPD-17

18

TERMOSAN ISIL İŞLEM****

Halkalı Cad. No:219 Sefaköy 34295 Küçükçekmece, İstanbul

Tel:+90-212 598 40 40

SCPD-18

19

AKDAĞ ISIL İŞLEM***

30. Sokak No: 51-53-55 06370 Ostim, Ankara

Tel:+90-312 354 20 87

SCPD-19

20

ISTAŞ ISIL İŞLEM SAN.***

Ostim Sanayi Sitesi 10. Sok. No:41/43/47/49 Ostim,Ankara

Tel: +90-312 354 20 56

SCPD-20

21

EROĞLU ISIL İŞLEM***

41. Sok. No:17 Ostim, ANKARA

Tel: +90-312 354 40 00

SCPD-21

SOĞUK  PLASTİK  DEFORMASYON (SPD):

No

Şirket

FİRMA KODU

1

OYMAK****

7414 Sok. No:26   5.Sanayi Sitesi Pınarbaşı, İZMİR

Tel: +90-232 479 32 08

SPD-1

2

SOM CİVATA SOMUN SAN.****

Türkmenistan Cad. No: 23 O.S.B. 06930 Sincan, Ankara

Tel: +90-312 267 14 67

SPD-2

3

METALYUM ALÜMİNYUM SOĞUK DÖVME***

Karatay Sanayisi Sarıyer Sokak No:1 Konya

Tel:+90-332 233 51 39

Faks:+90-332 233 51 39

SPD-3

4

KIRAÇ CİVATA SOMUN***

Terazidere Mah. Güneş Cad. No:24 Bayrampaşa, İstanbul

Tel:+90-212 565 01 26

Faks:+90-212 613 06 36

SPD-4

5

OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.***

E5 Karayolu Üzeri 41400 Gebze, Kocaeli

Tel: +90-262 655 55 44

SPD-5

6

TUFANOĞLU BORU SAN.****

İstasyon Caddesi Egemen Sokak No:38 Güzelyalı-Pendik, İstanbul

Tel: +90-216 493 41 42

SPD-6

7

ÇELMER ÇELİK ENDÜSTRİ A.Ş.****

Şekerpınar Mah. Sarmaşık Sok. No:9 Çayırova 41400 Kocaeli

Tel: + 90-262 658 14 34

SPD-7

8

ESTE SOĞUK ÇEKME***

Organize Sanayi Bölgesi Meta İş Sanayi Sitesi 3. Blok No:10 İstanbul

Tel:+90-212 549 77 14

SPD-8

9

AKA TEKNİK FABRİKA MALZEMELERİ**

Yeşiloba Mah. Sanayi Sitesi 34. Blok No:42-44Seyhan, Adana

Tel:+90-322 429 20 25

SPD-9

10

VATAN PRES OTOMOTİV METAL***

Bademli Mah. Hasköy Yolu No:20  16940 Mudanya, Bursa

Tel:+90-224 549 23 90

SPD-10

11

KARAKOÇ KALIP METAL FORM SAN. A.Ş.**

Çalı Mah. 34.Sokak No:2 Nilüfer, BURSA

Tel:+90-224 482 42 60

SPD-11

TOZ METALURJİSİ İLE İLGİLİ FİRMALAR (TM)

No

Şirket

FİRMA KODU

1

ALMET A.Ş.

Ankara Cad., Barış Mah. No: 156, P.K. 56, 41400 Gebze KOCAELİ

Tel: +90 -262-641 57 20, Fak: +90 -262 -641 45 37

TM-1

2

ATSAN LTD

Ata Sanayisi, 5. Sok. No.12, İskitler, Ankara

Tel: +90-312-341 50 52

TM-2

3

BÖHLER A.Ş.

Ankara Asfaltı No.22, P.O.B. 167, Kartal, 81412 İSTANBUL

Tel: +90-216 306 65 70

Faks: +90-216 306 65 74

TM-3

4

CARBONE LORRANINE A.Ş.

G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 900, Sok. 41480 Gebze, KOCAELİ

Tel: +90-262 751 02 62

Faks: +90-262 751 02 68

TM-4

5

ÇINKUR A.Ş.

İncesu yolu, KAYSERİ

Tel: +90-352-223 04 00,

TM-5

6

DATES A.Ş.

Esenboğa Yolu 22 km, ANKARA,

Tel: +90-312-398 02 15, Faks: +90-312-398 07 75

TM-6

7

D& L DİAMOND TOOLS LTD

Varlık Mah. Gaziosmanpaşa Caddesi No. 22, ANKARA

Tel: +90-312-384 30 12, Faks: +90-312-341 68 44,

TM-7

8

DÖKÜM İZABE LTD

Büyükdere Cad. No.155/10, 80300,

Zincirlikuyu, Levent, İstanbul

Tel: +90-212-211 3300, Faks: +90-212-274 90 04

TM-8

9

EAS A.Ş.

Merter, Demirciler Sitesi, 4.Yol No: 4, 34780 Zeytinburnu İSTANBUL

Tel: +90 -212 -558 23 38, Faks: +90 -212 -558 21 30

TM-9

10

GÜREL MAKİNA A.Ş.

Barış Mah. 1803. Sokak No. 7, Gebze KOCAELİ

Tel: +90-262-641 45 40, Faks: +90-262-641 94 84

TM-10

11

KALEPORSELEN A.Ş.

Halkalı Caddesi No.170, Sefaköy 34620 İSTANBUL

Tel: +90-212-698 95 80, Faks: +90-212-698 95 94

E-posta: kaleporselen@kaleporselen.com.tr

TM-11

12

KANAT A.Ş.

Ankara Asfaltı, Yan Yol, Soğanlık, 81440 Kartal, İSTANBUL

Tel: +90-216-317 00 85, Faks: +90-216-377 83 17

TM-12

13

MAGNEZYUM VE METAL TOZLARI A.Ş.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

9. sok. No:7 Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Tel: +90 -282-7581835-41

TM-13

14

MANYET LTD.

Merter, Keresteciler Sitesi, Savur Sokak No.1, İSTANBUL

Tel: +90-212-637 13 60, Faks: +90-212-637 24 77

TM-14

15

MAYSAN A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi, P.O.B. 128, 16371 BURSA

Tel: +90-224-243 13 50, Faks: +90-224-243 13 54

TM-15

16

METİN OTOMOTİV A.Ş.

Tepeören köyü Mermerciler Sanayi Sitesi 144

81414 Tuzla, İSTANBUL

Tel: +90-216-593 00 70, Faks: +90-216-593 00 76

E-posta: info@karbomet.com

TM-16

17

SİMTEK LTD

Bostancı Köyü, Edremit, BALIKESİR

Tel: +90-266-376 11 61, Faks: +90-266-376 12 34

TM-17

18

SİNTEK A.Ş.

Yenibosna, Sanayi Caddesi No.22, 34530 İSTANBUL

Tel: +90-212-552 11 67, +90-212-552 12 84

Faks: +90-212-503 50 00,

TM-18

19

SİNTER METAL A.Ş.

Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi,

81230 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: +90 -216 -364 10 93, +90-216 -364 93 84

Faks: +90 -216 -364 00 32

E-posta: info@sinter-metal.com

TM-19

20

SİNTER TEKNİK A.Ş.

İMES Sanayi Sitesi, C Blok 307. Sokak No.1, Yukarı Dudullu, Ümraniye, 81260, İSTANBUL

Tel: +90-216-364 30 84, Faks: +90-216-364 89 67

TM-20

21

SOKETSAN LTD

İMES Sanayi Sitesi, C Blok 309. Sokak No.1, Yukarı Dudullu, Ümraniye, 81260, İSTANBUL

Tel: +90-216-364 85 12, Faks: +90-216-364 58 90

TM-21

22

SONMAK A.Ş.

Tesviyeci Sokak No. 18, Büyük Sanayi, 06060 ANKARA

Tel: +90-312-342 10 60, Faks: +90-312-341 78 04

E-posta: sonmak@ada.net.tr

TM-22

23

TERMOPLASTİK A.Ş.

Yakacık Yolu, Kastel San. Sitesi, D Blok 31-32,

Kartal / İSTANBUL

Tel: +90 -216 -377 06 77, Faks: +90 -216 -309 27 74

TM-23

24

TOZ METAL A.Ş.

P.K. 14, Büyükçekmece, 34900 İSTANBUL

Tel: +90 -212 -880 12 93, +90-212-880 20 06

Faks: +90 -212 -880 61 47

E-posta: tozmetal@tozmetal.com

TM-24

25

TOZ METAL İMALAT LTD.

Kenan Evren Sanayi Sitesi, 1246 Blok No. 18, MANİSA

Tel: +90-236-233 02 95, Faks: +90-236-233 30 38

TM-25

26

ÜNAL KARDEŞ A.Ş.

Gümrük Sokak No.14, Karaköy, 80030 İSTANBUL

Tel: +90-212-243 15 71, +90-212-592 45 56

Faks: +90-212-243 54 17

TM-26

27

UNİMAS A.Ş.

İMES Sanayi Sitesi, A Blok 104. Sokak No.4/B, Yukarı Dudullu, Ümraniye, İSTANBUL

Tel: +90-216-420 65 77, Faks: +90-216-420 65 77

TM-27

28

VEZNELİ A.Ş.

Ata Sanayi, Küme Evler No.18, Salihli, MANİSA

Tel: +90-236-713 70 01, Faks: +90-236-713 70 04

TM-28

29

ZES A.Ş.

Sultan Ciftliği, Uğur Mumcu Mah. 2291 Sokak No. 25, İSTANBUL

Tel: +90-212-594 23 67, +90-212-668 56 00,

E-posta: zes@zes.com.tr

TM-29

DÖKÜM FİRMALARI (DÖK)

No

Şirket

FİRMA KODU

1

DÖKTAŞ COMPONENTA*****

Gölyolu No:26 (PK18) Orhangazi 16801 Bursa

Tel: +90 224 573 42 63

DÖK-1

2

DÖKTAŞ COMPONENTA*****

Türkiye Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. Cad. No:14 Manisa

Tel: +90 236 233 80 57

DÖK-2

3

ERKUNT A.Ş.*****

İstanbul Yolu 8. Km. Etimesgut, Ankara

Tel: +90 312 397 25 00

Faks: +90-312 397 25 07

DÖK-3

4

AKDAŞ DÖKÜM*****

Batı Hun Cad. No:1 OSB-Sincan, Ankara

Tel: +90-312 267 18 80

Faks: +90-312 267 16 70

DÖK-4

5

AY DÖKÜM*****

1. OSB  Karamanlılar Cad. No:2  PK:06930 Sincan, Ankara

Tel: +90-312 267 04 57

DÖK-5

6

EKSTRA METAL*****

1. OSB  Karamanlılar Cad. D:1  PK:06935 Sincan, Ankara

Tel: +90-312 267 05 56

DÖK-6

7

CMS JANT SANAYİ*****

Kükürtlü Mh.  Kemalpaşa Caddesi 40, İzmir

Tel:+90-232 388 0050

DÖK-7

8

CEVHER DÖKÜM*****

Ankara cad. No:208 , 35050 Bornova, İzmir

Tel:+90-232 487 10 00

DÖK-8

9

KORMETAL*****

Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No:18 Avcılar, İstanbul

Tel:+90-212 694 60 00

DÖK-9

10

AND DÖKÜM***

Organize Sanayi Dökümcüler Sitesi 13. Sokak No:181 Sincan, Ankara

Tel:+90-312 267 12 98

DÖK-10

11

YEŞİLYURT DÖKÜM***

Dökümcüler Sanayi Sitesi 06935 11. Sok. No:122 Sincan, Ankara

Tel: +90-312 267 01 38

DÖK-11

12

ALFA DÖKÜM*****

Organize Sanayi Bölgesi Avar Cad. No:1 06935 Sincan, Ankara

Tel: +90-312 267 17 97

DÖK-12

13

İPB ÇELİK****

S.S. Modern Ankara Keresteciler Toplu İşyerleri 4. Cad. 15. Sok. No:19 Saray-Kazan, Ankara

Tel: +90 -312 815 12 44

DÖK-13

14

BORAN ÇELİK****

Başkent Organize Sanayi Recep Tayip Erdoğan Bulvarı 210-17 Maliköy-Temelli, Ankara

Tel:+90-312 640 11 66

DÖK-14

15

CER DÖKÜM****

1. Organize Sanayi Bölgesi Avrupa Hun Cad.No:12Sincan,Ankara

Tel: +90-312 267 11 25

DÖK-15

16

CB METAL****

1. Organize Sanayi Bölgesi Dökümcüler Sitesi 210. Sok. No:23 Sincan, Ankara

Tel: +90-312 267 10 95

DÖK-16

17

ÖZGÜVEN DÖKÜM***

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Karamanlılar Cad. No:5  06390 Sincan, Ankara

Tel: +90-312 267 41 61

DÖK-17

18

AKPINAR DÖKÜM***

Organize Sanayi Bölgesi Avar Cad. No:8 06935 Sincan, Ankara

Tel: +90-312 267 04 50

DÖK-18

19

ERGENEKON ÇELİK****

İstanbul Yolu 19. Km. 06105 Ankara

Tel:+90-312 280 86 97

DÖK-19

20

KAĞAN DÖKÜM****

Kayacık Mah. Konya Organize Sanayi Bölgesi 15. Sok. No:6 Konya

Tel: +90-332 239 17 36

DÖK-20

21

ALTUN DÖKÜM****

Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesi 10653. Sok. No:22   42050 Karatay, Konya

Tel: +90-332 345 07 70

DÖK-21

3) Fakülte Staj Yönergesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ STAJ YÖNERGESİ

1. AMAÇ

Bu yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin öğrenim sürecinde ki teorik bilgilerini, atelye ve laboratuar uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, işyeri organizasyonlarını, üretim süreçlerini, yönetim aşamalarını, yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak ayrıca eğitim öğretimin zorunlu bir parçası olan stajlar ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu yönerge Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin endüstri stajını düzenler, yurtiçi ve yurtdışı işyerlerinde yapacakları stajla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

3.DAYANAK

Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Gazi Üniversitesi lisans eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.

4. STAJ SÜRESİ

a) Fakülte öğrencileri diploma almaya hak kazanabilmeleri için lisans öğrenimleri süresince Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, "Endüstri Staj Yönergesi" kuralları çerçevesinde en az 72 iş günü staj yapmak zorundadırlar.

b) Bir staj döneminde en az 12 iş günü staj yapılabilir. Ancak mezuniyet için gerekli diğer tüm şartları sağlamış olan öğrenciler için bu şart aranmaz.

c) Endüstri stajına 2. yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonraki yaz döneminde başlanabilir.

ç) Endüstri stajları, eğitim-öğretim dönemleri ve dönem sonu sınav haftaları dışında kalan sürelerde yapılabilir. Yaz okulunda ders alan öğrenciler, dersleri bitene kadar staj yapamazlar. Ancak, yarıyıl içerisinde dersi bulunmayan öğrenciler, yarıyıl içerisinde de endüstri, stajı yapabilirler.

d) Bir haftadaki staj iş günü sayısı 5 gündür. Ancak kurumda cumartesi günleri de çalışılıyorsa staj gün sayısı 6 gündür. Kurumda pazar günleri çalışılsa bile, pazar günleri ve resmi tatil günleri staj iş gününden sayılmaz.

e) Endüstri stajına fiilen ve kesintisiz devam zorunluluğu vardır. Mazereti nedeni ile de olsa devam edilemeyen staj günleri, toplam staj gününden düşülür.

5. STAJ YERİ

a) Yapılacak staj mühendislik bölümü alanında olmak şartıyla genel mühendislik uygulamaları ile işletme ve organizasyon konularını kapsamalıdır.

b) Staj, bölüm staj komisyonunun uygunluğunu kabul ettiği, alan ile ilgili yurt içi veya yurt dışı resmi veya özel kurumlarda yapılır.

c) Staj yapılacak kurumda çalışan sayısı 5 veya üzeri olmalı ve alanı ile ilgi en az bir mühendis bulunmalıdır.

ç) Öğrenciler, bölüm başkanlığının teklifi ve dekanlığın onayı ile stajlarının en fazla 24 iş gününü kendi fakültesinde yapabilirler.

d) Endüstri stajını fakültede yapmak isteyen her 5 öğrenciye, 1 öğretim elemanı görevlendirilir.

e) İş yeri tarafından başarısız sayılan veya bölüm staj komisyonu tarafından stajı kabul edilmeyen öğrenci, stajını yenilemek zorundadır.

f) Öğrenci kendi mühendislik alanı ile ilgili bölüm staj komisyonunun staj yeri olarak uygun gördüğü bir iş yerinde çalışıyor ise, öğrenci staj için gerekli olan işlemleri tamamlamak kaydı ile çalıştığı kurumda staj yapabilir.

g) Bu yönergede bulunmayan hususlar bölüm staj komisyonunca karara bağlanır.

6. BÖLÜM STAJ KOMİSYONU

a) Bölüm başkanlığı tarafından önerilen, bir yıl için 3 asil ve 1 yedek öğretim elemanlarından oluşan bölüm staj komisyonu dekanlık tarafından görevlendirilir.

b) Bölüm staj komisyonu, staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapar, stajlarla ilgili programları ve esasları hazırlar, staj dosyası ve staj sicil fişlerini inceler ve bunları değerlendirir.

c) Uygun veya yeterli görülmeyen stajlar, bölüm staj komisyonu kararıyla kısmen veya tamamen iptal edilebilir.

7. STAJ MUAFİYETİ

a) Fakülteye ilk kez (birinci sınıf) kayıt yaptıran bir öğrenci, kayıt olduğu ilk yarıyılın sonuna kadar daha önceki yüksek öğretim kurumunda iken yapmış olduğu endüstri stajı için muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir.

b) Staj muafiyeti için başvuruda bulunan öğrenci, daha önce yapmış olduğu stajını resmi evrak ile belgelemek zorundadır.

c) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili staj komisyonu öğrencinin yaptığı stajından muaf tutulup tutulamayacağını veya ne kadarından muaf tutulacağını karara bağlar. Bu süre fakültenin zorunlu endüstri staj süresinden düşülerek kalan süre öğrenciye bildirilir.

8. STAJ DOSYASI VE STAJA BAŞLAMA

a) Öğrenci, staja başlamadan önce dönem sonu final sınavlarının sonuna kadar staj yapacağı kuruma bir dilekçe ile başvurarak staj yapabileceğine dair yazıyı alır ve staj dosyasının ilgili yerlerini doldurarak staj komisyon başkanına başvurur.

b) Her staj dönemi için ayrı bir staj dosyası hazırlamalıdır.

c) Her öğrenci staja başlamadan önce sigorta işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür.

ç) Öğrenci, staj komisyonunca uygun bulunması halinde bölüm başkanlığınca onaylanan staj dosyasını, stajını yapacağı kuruma verir ve stajına başlar.

d) Staja başlayan bir öğrenci, staj komisyonu veya bölüm başkanlığının izni olmadan staj yerini değiştiremez.

e) Staj yeri onaylanmadan yapılan stajlar geçerli değildir.

9. STAJ SİCİL FİŞİ

a) Dekanlık tarafından her staj dönemi için verilecek resimli ve onaylı "Staj Sicil Fişi" öğrenci tarafından ilgili staj yerine teslim edilir.

b) Staj yeri amiri; öğrencinin devamı, ilgisi, başarısı ve diğer durumlarına ilişkin bilgileri sicil fişine işleyip imzaladıktan sonra, kapalı zarf içerisinde öğrenci ile veya taahhütlü olarak ilgili bölüm başkanlığına gönderir.

10. ST AJ DOSYASININ TESLİMİ VE DEGERLENDİRİLMESİ

a) Öğrenciler, yaptıkları stajlar için hazırladıkları staj dosyasını ve staj raporunu staj dönemini takip eden eğitim öğretim döneminin başlangıcından itibaren en geç on beş (15) gün içinde ilgili bölüm staj komisyonuna teslim ederler.

b) Staj dosyasını zamanında teslim etmeyen öğrencilerin o dönemki stajı kabul edilmez.

c) Bölüm staj komisyonu her eğitim öğretim döneminin ilk 6 haftası içerisinde toplanarak staj belgelerini inceler, karara bağlar ve staj sonuçları ilgili bölüm başkanlığınca ilan edilir.

ç) Bölüm staj komisyonu staj evraklarını değerlendirerek kabul edilen gün sayısını belirtir.

d) Fakültede yapılacak endüstri stajlarında ayrıca bir staj dosyası düzenlenmez, bölüm başkanlığının teklifi ve dekanlığın onayı staj dosyası yerine geçer.

11. STAJ DİSİPLİNİ

Öğrenciler staj yaptıkları yerin disiplinine, tüzük, yönetmelik ve her türlü mevzuatına uymaya mecburdurlar. Grev, gösteri, sendikal faaliyet, yürüyüş veya işi yavaşlatma eyleminde bulunamazlar. Bunlara uymadıkları bildirilen öğrenciler hakkında öğrenci disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır.

12. STAJINI BİTİRENLERİN MEZUNİYET TARİHLERİ

Bütün derslerinden başarılı olup mezun olmak için yalnız endüstri stajı kalan öğrencilerin;

a) Stajlarının bitiminde eğitim-öğretim yarıyılı başlamamışsa, staj bitirme tarihi,

b) Stajlarını eğitim-öğretim yarıyılı içerisinde bitirmişlerse yarıyıl sonu tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

Durumları "b" maddesine uyan öğrenciler o yarıyılda öğrenim harcı yatırarak kayıt yenilemek ve ders alma işlemini yapmak zorundadır.

13. ÖN LİSANS İÇİN STAJ SÜRESİ

Fakülteden ön lisans belgesi alacak öğrencilerin en az 36 iş günü endüstri stajı yapmış olmaları zorunludur.

14. YÜRÜRLÜK

Bu yönerge hükümleri; Gazi Üniversitesi Senatosunun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.