MÜDEK Komisyonları - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
MÜDEK Komisyonları

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖMLÜMÜ

MÜDEK KOMİSYONLARI

 

M1- KOORDİNASYON KOMİSYONU (KK)

Başkan

Prof. Dr. Halil ARIK

Üye

Prof. Dr. Adem KURT

Üye

Prof. Dr. Ramazan ÇITAK

Üye

Prof. Dr. Ferhat GÜL

Üye

Doç. Dr. Behçet GÜLENÇ

Üye

Doç. Dr. Ahmet GÜRAL

M2- EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU (EÖK)

Başkan

Doç. Dr. Behçet GÜLENÇ

Üye

Yrd. Doç. Dr. Volkan KILIÇLI

M3- ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KOMİSYONU (ÖDGK)

Başkan

Prof. Dr. Adem KURT

Üye

Doç. Dr. Bülent BOSTAN

Üye

Yrd. Doç. Dr. Melike CERRAH ÖZER

M4- ALTYAPI VE DÜZENLEME KOMİSYONU (ADK)

Başkan

Prof. Halil ARIK

Üye

Yrd. Doç. Dr. Uğur ARABACI

Üye

Yrd. Doç. Dr. Kamil Kunt TÜZÜNLAP

M5- TANITIM VE YURTDIŞI İLİŞKİLER KOMİSYONU (TYİK)

Üye

Doç. Dr. Hakan ATEŞ

Üye

Yrd. Doç. Dr. Tayfun FINDIK

M6- İŞYERİ EĞİTİMİ KOMİSYONU (İEK)

Başkan

Prof. Dr. Ramazan ÇITAK

Üye

Doç. Dr. Ahmet DURGUTLU

M7- STAJ KOMİSYONU (SK)

Başkan

Doç. Dr. Ahmet GÜRAL

Üye

Yrd. Doç. Dr. Necati YALÇIN

Üye

Yrd. Doç. Dr. Hanifi ÇİNİCİ

M8- MEZUNLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (MİDK)

Başkan

Prof. Dr. Ferhat GÜL

Üye

Yrd. Doç. Hasan HASIRCI

Üye

Arş. Gör. İrem Burcu ALGAN

 

 

F4- AR-GE KOMİSYONU (AGK)

Bölüm Temsilcisi  Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ