Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

Misyon

Üniversitemiz Gazi’nin adını taşımanın onuruyla; evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim ve bilimsel kültürü oluşturmak ve meslekî açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı uygulama becerisi yüksek, girişimci metalurji ve malzeme mühendisleri yetiştirmektir.

 

Vizyon

Bu misyonu gerçekleştirmek için Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği;

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programı olmayı,

Ülkemizin metalurji ve malzeme alanındaki sorunlarını çözmeye yönelik çalışmaların odağı olan,

Üniversite/sanayi/toplum işbirliğini sağlamada öncü,

Evrensel değerler oluşturan, kalite düzeyine yoğunlaşmış, sürekli gelişen bir bölüm olmaktır.

 

Değerler-İlkeler

Cumhuriyetin temel niteliklerini özümsemiş, laik, çağdaş, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı bireyler yetiştirmek.

Adil olmak: Fakülte yönetimi, iç paydaşlar arasında ayırım yapmaz, liyakat konusunda gereken titizliği göstermek.

Sevgi, saygı, hoşgörü: İç paydaşların kendi aralarında, insanca yaşam için gerekli sevgi, saygı ve hoşgörünün oluşması ve sürdürülmesine yardımcı olmak.

İşbirliği, katılımcı, dayanışma ve paylaşma: Çalışanlarımız, yönetim süreçleri için gönüllü katılımcılardır. Sınırlı kaynaklarımızın ortak kullanımında, proje yürütmede, bilginin paylaşımında çalışanlarına her zaman destek olmak.

Şeffaflık (açıklık ve içtenlik), sorumluluk: Faaliyetleri açık bir şekilde yürütmek, yasal şartlar dışında gizlilik içermemek, idari personelin yapılan işin sorumluluğunu taşımasıve gereğinde hesap vermek

Yaratıcılık, araştırıcılık, yenilikçilik ve yetkinlik: Çalışanlarımızı, yaratıcı ve yenilikçi düşünce içinde araştırıcı olmaya teşvik etmek. 

Mükemmeli arayan, geleceğe güvenle bakan “Mükemmelin daima mükemmeli vardır”  düşüncesiyle hareket eden iç paydaşlarımızın geleceğe güvenle bakmasını sağlamak.

Toplumsal yarar, olumlu katkı, çevrecilik: Çıktılarımızla (mezunlar, projeler vb), iç ve dış paydaşlarımızın içinde yaşadığı topluma, yarar sağlamak, yaratılan katma değer ile ekonomiye destek vermek, çevreyi koruyup, toplumun geleceğini riske atmayan ahlak değerlere sahip, meslek sahibi bireyler yetiştirmektir.

 

Hedefler

Stratejik plan hedeflerimiz üç temel öge üzerine kurulmaktadır. Bunları bilimsel üretim, kaliteli bir eğitim ve sanayi odaklılık ile toplumun gereksinmelerine yanıt vermek şeklindedir. Stratejik planımız, teknolojinin ileri noktalarındaki mühendislik uygulamalarını özümsemek ve edindiğimiz teknik bilgiyi toplumla paylaşmak, toplumdaki ekonomik ve sosyal gelişmeleri yakından izlemek üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında beş yıllık plan çerçevesinde hedeflerimiz güçlü bir akademik altyapı, modern eğitim öğretim ortamları, girişimcilik ve teknolojik laboratuvarlar oluşturmaktır.