ENDÜSTRİ STAJ RAPORU HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR ve DEĞERLENDİRME