8th International Conference on Renewable Fuels, Combustion and Fire (FCE’21)
14 Şubat 2021 14:59

8. Uluslararası Yenilenebilir Yakıtlar, Yanma ve Yangın Konferansının (FCE’21) temel amacı, yenilenebilir yakıtlar, yanma ve yangın çalışmalarına odaklanan bilim adamları ve mühendisler için uluslararası bir bilimsel ve teknik forum sağlamaktır. FCE’21 şu anda üzerinde çalışılan veya çalışılacak olan yeni ve gelecek vaat eden fikir ve teknolojileri sunmak için iyi bir fırsat sağlayacaktır. Bilim adamı/mühendisler ayrıca yenilenebilir yakıtlar, yanma ve yangın ile ilgili en son çalışmalarını ve sonuçlarını tartışmak için iyi bir atmosfer bulacaklardır. Bazı saygın bilim adamları/mühendisler en son yaptıkları çalışmalar hakkında bir konuşma yapmak için FCE’21 konferansına genel konuşmacı olarak katılabileceklerdir. FCE’21 konferansı 5-7 Mart 2021 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi bünyesinde Ankara’da düzenlenecektir.

Konu Başlıkları:

 • Yanma
 • Yangın
 • Yakıt dönüşümü
 • Girdaplı akışlar
 • Yakıtlar/yenilenebilir yakıtlar/yakıt hücreleri
 • Yeni yanma teknolojileri
 • (CDC, HiTAC, MILD vb.)
 • Gaz türbinlerinde yanma
 • Yerçekimsiz yanma
 • Kurum ve ışınımsal prosesler
 • Katı roket itkisi
 • İleri görüntüleme yöntemleri
 • İçten yanmalı motorlar
 • Sayısal modelleme
 • Katı ve sıvı atık yanması
 • Bağlantı adresi:http://www.fce.sakarya.edu.tr/